Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder
Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder Foto: Nye Veier

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Strekningen er omtrent 208 kilometer lang, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Budsjettet er på mellom 50 og 60 milliarder kroner og skal gi vesentlig kortere reisetid og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som region.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 05.December.2019

Nye Veier er i gang med anleggsarbeider mellom Kristiansand og Mandal. Mellom Mandal og Ålgård er det flere planer under arbeid. Statens vegvesen har jobbet med en statlig kommunedelplan for strekningen Lyngdal – Ålgård. Planen er sendt til Samferdselsdepartementet, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal legge planen ut på offentlig høring og så gjøre valg av korridor.

– Strekningen har gul midtlinje hele veien og er utsatt med tanke på trafikksikkerhet. I tillegg er deler av strekningen rasutsatt og det er problemer med fremkommelighet på vinterstid for tungtransporten som er på nesten 20 prosent, sier Anne Stine Johnson, utbyggingssjef i Nye Veier for E39. Hun har ansvaret for strekningen fra Lyngdal til Ålgård.

Flere store kontrakter

Nye Veier venter nå på at kommunedelplanen skal legges på høring før et vedtak.

– Vi har jobbet tett med Statens Vegvesen i flere år med plan og innhold, men det er først når planen er vedtatt at Nye Veier formelt vil overta prosjektet. Vi jobber også med kontraktstrategi for strekningen og ser for oss litt forskjellige typer kontrakter, men vurderer i første omgang en kontrakt på Ålgård til Bue. Vi ønsker å begynne å bygge vestfra fordi det er der trafikken er tettest og nytten størst for trafikantene. Denne strekningen er beregnet til omtrent 1,5 milliarder kroner.

– Vi tenker en videre kontraktinndeling mellom Bue og Ueland. Dette er en kompleks og sammensatt strekning med tunneler og store konstruksjoner, og kontrakteten er beregnet til å være på omtrent 4,5 milliarder kroner. Videre planlegges det fra Ueland til Flekkefjord med to store kontrakter, men vi har ikke bestemt hvor kontraktdelene skal gå ennå, sier hun.

Mange hensyn

Johnson forteller at Nye Veier og Riksantikvaren samarbeider om vern av kulturminner i området.

– Vi har også et spennende pilotprosjekt som går på kulturminnevern. Dette er et initiativ tatt av Nye Veier og er igangsett av Riksantikvaren. Prosjektet går på at man i større grad skal samarbeide på tvers av institusjonene som driver med registrering og utgraving av kulturminner. Dette gjøres nå i forbindelse med kommunedelplanen, som er på et tidligere tidspunkt enn det som er normalt. Registreringer og utgravinger av fornminner skjer før reguleringsplanen er vedtatt. Da sparer vi mye tid ved å gjøre ting samtidig, sier hun.

– I tillegg legger vi opp til å bruke flere nye geofysiske undersøkelsesmetoder som hjelper oss med å kutte ned på omfanget av sjakter. Nå ser vi at man heller kan kjøre over området med geofysiske radarer for å kunne avdekke hva som ligger under bakken, sier hun.

Samspillskontrakter

Hun forteller videre at prosjektet primært vil baseres på samspillskontrakter.

– Basert på kommunedelplanen skal vi, sammen med entreprenøren og rådgivere, utarbeide en reguleringsplan. Vi gjør dette fordi det er viktig å få entreprenøren tidlig inn i planleggingen. Entreprenøren sitter på kunnskapen og er best egnet til å optimalisere veilinjene for å få ned kostandene.

– Kontraktene legger også opp til at entreprenøren skal ha garantiansvar på veien i 20 år etter overlevering. Dette er standard for alle kontraktene og gjelder garanti og vedlikehold. Kontaktene gjelder ikke vanlig drift som brøyting og salting. Dette blir satt ut i en egen driftskontrakt, sier hun.

Bompenger

Hun forteller at fire av seks kommuner har vedtatt en delvis bompengefinansiering, en finansieringsmodell som er forutsatt av Stortinget.

– Bjerkreim og Egersund kommune har ennå ikke vedtatt bompengefinansiering og vil vente til kommunedelplanene er vedtatt. Det har vært diskusjoner i forbindelse med korridorvalgene ved Egersund, og de har et ønske om å avvente for å se hvor veien kommer før man tar et vedtak på finansieringen.

– Foreløpig vet vi ikke nøyaktig når kommunedelplanen blir vedtatt. Når den blir vedtatt står vi klare med en totalentreprenør som kan starte umiddelbart med reguleringsplanen, avslutter Johnson.

 

Mest Lest

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Skal bygge rassikring for 210 millioner

Digital endringsreise for anleggsentreprenør

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Norgestrafikken sikrest i Europa

Eksperten på arbeidsklær slår seg sammen med eksperten på verneklær

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Gjør tunnelene brannsikre

Alt for lite penger til skredsikring

Tunnelprosjekter har skapt nasjonal klynge

Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Oslo er kåret til miljøhovedstad

Ser større behov for skredsikring

Nytt verktøy for jernbaneteknisk prosjektering: – Allerede på modellstadiet kan vi nå oppdage og unngå feil

Samanlikna Rogfast med Apollo11

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

Storsatsing for å få alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Senter for solenergi på Herøya

– Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Framtidens biler kan lette kravene til vegutforming

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

Så mulighetene – og tok dem

TOOLS åpner ny Harstad-avdeling

Lanserer automatisk modellsjekk av BIM-objekter

Planprogram ut på høring

Krafttak i høyfjellet er i mål

Vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

Leverer VVS til Oslos nyeste smartbygg

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

Kontrakt på Ny lufthavn Bodø signert

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Utstillerrekord for Vei og Anlegg

Ordføreren lyste opp Bergen?

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Måler vannbransjens kvalitet og bærekraft

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Sykkelbyen Oslo

Ny administrerende direktør i Mesta AS

Muligheter for god urban infrastruktur

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Hvordan skaper vi en sikker by?

Blir største kontrakt gjennom tidene

2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

Komplekse flyplassprosjekter utfordrer VA-faget

Nytt verktøy foreslår tiltak mot skred

Tallet på togreiser fortsetter å øke

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Billigere vei i vellinga

Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

Visjonen som ble et oppnåelig mål

Samferdselsministeren i Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

Ble årets unge talent

Sparer milliarder uten kvalitetsforringelse

Samferdselsministeren markerte byggestart for E39 Kristiansand – Sandnes

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Nominert til årets internasjonale prosjekt

Investerer 90 millioner i nye maskiner – tredobler produksjonskapasiteten

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Skritt for skritt mot utslippsfri byggeplass

Morgendagens tunneler

Har jaktet elgdata og paret de med naturdata for å få ny kunnskap

Ferjefri E39: Nytt legat opprettet for unge vindforskere som elsker livet!

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Frykter at EU-krav demper PCB-jakt

Ny totalentreprise på E6 ut i markedet

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Slik tanker du skikkelig

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Først med miljødeklarasjon på pukk i Norge

Strides om byvekstmilliardene

Teknologioptimismen må ikke bli en hvilepute

Dansk-norsk samarbeide gir sikre broer

Skisseprosjektet for ny lufthavn i Bodø ferdigstilt

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Vann vår usynlige ressurs

Konsesjon til vindkraft på Stokkfjellet i Selbu

Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Norsk Dronesenter etablert

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

Metoo – siste etappe på vei til full likestilling?

Kontrakter for 50 millioner på én uke

– Dette er fremtidens bransje

Virtuell virkelighet – en ny måte å fortelle historien på

To norske talenter utvalgt til Young Professional

Historisk kontraktsignering mellom Nye Veier og BetonmastHæhre Anlegg

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene