Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
04.12.2019

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland. Strekningen er omtrent 208 kilometer lang, og skal erstattes av med ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Budsjettet er på mellom 50 og 60 milliarder kroner og skal gi vesentlig kortere reisetid og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som region.

Nye Veier er i gang med anleggsarbeider mellom Kristiansand og Mandal. Mellom Mandal og Ålgård er det flere planer under arbeid. Statens vegvesen har jobbet med en statlig kommunedelplan for strekningen Lyngdal - Ålgård. Planen er sendt til Samferdselsdepartementet, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal legge planen ut på offentlig høring og så gjøre valg av korridor.

– Strekningen har gul midtlinje hele veien og er utsatt med tanke på trafikksikkerhet. I tillegg er deler av strekningen rasutsatt og det er problemer med fremkommelighet på vinterstid for tungtransporten som er på nesten 20 prosent, sier Anne Stine Johnson, utbyggingssjef i Nye Veier for E39. Hun har ansvaret for strekningen fra Lyngdal til Ålgård.

Flere store kontrakter

Nye Veier venter nå på at kommunedelplanen skal legges på høring før et vedtak.

– Vi har jobbet tett med Statens Vegvesen i flere år med plan og innhold, men det er først når planen er vedtatt at Nye Veier formelt vil overta prosjektet. Vi jobber også med kontraktstrategi for strekningen og ser for oss litt forskjellige typer kontrakter, men vurderer i første omgang en kontrakt på Ålgård til Bue. Vi ønsker å begynne å bygge vestfra fordi det er der trafikken er tettest og nytten størst for trafikantene. Denne strekningen er beregnet til omtrent 1,5 milliarder kroner.

– Vi tenker en videre kontraktinndeling mellom Bue og Ueland. Dette er en kompleks og sammensatt strekning med tunneler og store konstruksjoner, og kontrakteten er beregnet til å være på omtrent 4,5 milliarder kroner. Videre planlegges det fra Ueland til Flekkefjord med to store kontrakter, men vi har ikke bestemt hvor kontraktdelene skal gå ennå, sier hun.

Mange hensyn

Johnson forteller at Nye Veier og Riksantikvaren samarbeider om vern av kulturminner i området.

– Vi har også et spennende pilotprosjekt som går på kulturminnevern. Dette er et initiativ tatt av Nye Veier og er igangsett av Riksantikvaren. Prosjektet går på at man i større grad skal samarbeide på tvers av institusjonene som driver med registrering og utgraving av kulturminner. Dette gjøres nå i forbindelse med kommunedelplanen, som er på et tidligere tidspunkt enn det som er normalt. Registreringer og utgravinger av fornminner skjer før reguleringsplanen er vedtatt. Da sparer vi mye tid ved å gjøre ting samtidig, sier hun.

– I tillegg legger vi opp til å bruke flere nye geofysiske undersøkelsesmetoder som hjelper oss med å kutte ned på omfanget av sjakter. Nå ser vi at man heller kan kjøre over området med geofysiske radarer for å kunne avdekke hva som ligger under bakken, sier hun.

Samspillskontrakter

Hun forteller videre at prosjektet primært vil baseres på samspillskontrakter.

– Basert på kommunedelplanen skal vi, sammen med entreprenøren og rådgivere, utarbeide en reguleringsplan. Vi gjør dette fordi det er viktig å få entreprenøren tidlig inn i planleggingen. Entreprenøren sitter på kunnskapen og er best egnet til å optimalisere veilinjene for å få ned kostandene.

– Kontraktene legger også opp til at entreprenøren skal ha garantiansvar på veien i 20 år etter overlevering. Dette er standard for alle kontraktene og gjelder garanti og vedlikehold. Kontaktene gjelder ikke vanlig drift som brøyting og salting. Dette blir satt ut i en egen driftskontrakt, sier hun.

Bompenger

Hun forteller at fire av seks kommuner har vedtatt en delvis bompengefinansiering, en finansieringsmodell som er forutsatt av Stortinget.

– Bjerkreim og Egersund kommune har ennå ikke vedtatt bompengefinansiering og vil vente til kommunedelplanene er vedtatt. Det har vært diskusjoner i forbindelse med korridorvalgene ved Egersund, og de har et ønske om å avvente for å se hvor veien kommer før man tar et vedtak på finansieringen.

– Foreløpig vet vi ikke nøyaktig når kommunedelplanen blir vedtatt. Når den blir vedtatt står vi klare med en totalentreprenør som kan starte umiddelbart med reguleringsplanen, avslutter Johnson.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur