Emner
Publisert
11.10.2017

Ønsker jernbanekorridor mellom Oslo og Göteborg

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (Ap) mener det må opprettes en jernbanekorridor mellom Oslo og Gøteborg. Hun mener en korridor mellom byene skal redusere miljøbelastningene, styrke handelen og de kulturelle båndene mellom landene. Jacobsen henviser til at det svært mange mennesker og varetransport er henvist til den overbelastede E6 mellom Oslo og Göteborg. – Vår gjensidige […]

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (Ap) mener det må opprettes en jernbanekorridor mellom Oslo og Gøteborg. Hun mener en korridor mellom byene skal redusere miljøbelastningene, styrke handelen og de kulturelle båndene mellom landene.

Jacobsen henviser til at det svært mange mennesker og varetransport er henvist til den overbelastede E6 mellom Oslo og Göteborg.

– Vår gjensidige avhengighet av hverandre illustreres av at arbeidspendlingen mellom Norge og Sverige er den største i hele Norden med over 60.000 pendlere, sier Jacobsen.

Fylkesvaraordfører mener det er en miljøtragedie at E6 er overbelastet med om lag 3.000 lastebiler som kjører denne strekningen hver dag. Jacobsen mener at gods er nøkkelen til å få denne korridoren realisert. Når den er på plass vil passasjertrafikken følge etter.

– Jeg mener et utbygd jernbanenett er en nødvendighet for å oppfylle kravene satt av klimaavtalen i Paris, om at temperaturøkning skal holdes under to grader, sier Jacobsen

Videre forteller hun at jernbaneforbindelsene mellom Vest-Sverige og Sør-Norge fortsatt skjer på enkeltspor, på den 13 mil lange strekningen mellom Öxnered utenfor Vänersborg og Halden. Derfor går det i dag bare to til tre direktetog daglig mellom Oslo og Göteborg, med en reisetid på over fire timer for passasjerene.

– Det er trangt for godstrafikken. Dette gjør det vanskelig for mennesker og gods å flytte seg innen vår felles region. Fylkesvaraordføreren mener at de grense som kan oppfatter mellom våre naboland først og fremst finnes i hodene til folk, og henviser til Thor Heyerdahls ord beskriver på relasjonen mellom nordmenn og svensker.

Som nabofolk har vi en sterk og gjensidig tilknytning, der den fysiske landegrensen ofte er vanskelig å se. Vi deler samme framtidstro om frihet og likestilling for alle. Vi deler den nordiske samfunnsmodellen, med generell velferd av høy kvalitet for alle, og en aktiv økonomisk politikk for vekst, eksport og arbeid. Vi deler stort sett de samme historiske og kulturelle minnene, forteller hun.

Fortsatt grensehindre

Jacobsen forteller at antallet norskeide bedrifter i Sverige har doblet seg på ti år, og grensehandelen slår stadig nye rekorder. Men så finnes det fortsatt grensehindre.

– Et av de største grensehindrene er at jernbaneinfrastrukturen henger etter. Klarer vi å få bort dette hinderet vil vi få en økt og mer bærekraftig mobilitet, og med det sterkere bedrifter som skaper flere jobber. Sterke og attraktive regioner skaper framgang, og firemillionersregionen som Göteborg og Oslo utgjør, har et stort og uforløst vekstpotensial, sier hun.

Fylkesvaraordføreren mener forlaget til løsninger finnes allerede. I 2016 presenterte Trafikverket i Sverige og Jernbaneverket (nå: Bane Nor) rapporten "Oslo-Göteborg - utvikling av jernbanen i korridoren". Blant tiltak som allerede på kort sikt kan føre til forbedring for godstransporten, nevnes nye og lengre krysningsspor. For ytterligere forbedringer, som også kan komme persontrafikken til gode, konstaterer rapporten at utbygging av dobbeltspor på strekningen er nødvendig.

Jacobsen viser til et forslag som ble lagt fram av NCC, der det pekes på hvordan det kan være mulig å realisere dobbeltspor mellom Oslo og Göteborg på ti år.

– Det kan muliggjøres og finansieres ved at kommunen og staten selger tomter rundt Centralstationen i Göteborg, slik at man på den måten slipper å vente på statlige bevilgninger. Jeg mener at de to lands regjeringer nå må begynne på en gedigen og seriøs forstudie om hvilke forutsetninger som må på plass for å få dobbeltspor mellom de to byene. Uavhengig av om finansieringen skal være privat eller offentlig, sier hun.

Bestille en mulighetsstudie hos Trafikverket

På svensk side oppfordrer hun regjeringen til å bestille en mulighetsstudie hos Trafikverket for å se på både strekninger og finansieringen. Det passer godt innenfor rammen av den nye, svenske nasjonale transportplanen 2018-2029 som legges fram nå. Så skal vi også jobbe tilsvarende på norsk side.

– Bedre jernbaneforbindelser mellom landene våre handler ikke bare om høyrere hastigheter og kortere reisetid. Det handler like mye om å redusere den mentale avstanden mellom Norge og Sverige. Om å rive grenser for å skape muligheter, sier hun.

Jacobsen mener det er en utfordring for dette prosjektet at det samtidig arbeides for å opprette en korridor mellom Oslo og Stockholm.

– Fra vår side, som lever i et område nær grensen og forstår den svenske kulturen, får jobbe hardt for å overbevise både de norske og svenske myndighetene at det er fornuftig å åpne en slik korridor.

– Blir det en realitet, vil vi se at korridoren kommer til å redusere miljøbelastningene, styrke handelen og bedriftsetableringer, øke nye bosettinger langs linene og styrke de kulturelle båndene mellom landene, avslutter hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur