Foto: Foto: Kjell Wold
Publisert: 12.02.2024 

Påkledningen av Sollihøgdtunnelen kan starte

I dag går de første lastene med tunnelvegger fra Drammen havn til Sollihøgda. Påkledningen av den 3,4 kilometer lange E16-tunnelen kan starte.

I månedsskiftet november/desember 2023 kom første båtlast med betongvegger fra Sveio på Vestlandet til Tollbukaia i Drammen med 605 stykk betongvegger. Det er om lag ¼ av de rundt 2600 betongveggene som skal kle de to tunnelløpene i Sollihøgdtunnelen på E16 Bjørum–Skaret i Hole og Bærum.

2600 vegger av 3195

Nye båtlaster med betongvegger ventes utover våren og sommeren. 2600 betongvegger i alt gir 520 turer fra Drammen til Sollihøgda. Spesiallastebilene fra Ølen frakter fire-fem betongvegger per tur.

Betongveggene veier tre tonn stykket. Totalt går det med 3195 veggelementer til å kle de to toløpstunnelen på ny E16. Entreprenøren Skanska starter innkledningen av Sollihøgdtuinnelen i denne uken.

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur