Leikanger kraftverk omfattar ca. 15 km vassveg i tunnel, der vatnet frå ni stk. bekkeinntak blir ført til kraftstasjonen som er lokalisert ca. 750 meter inn i fjellet på Leikanger. Anlegget har ein installert effekt på 77 MW og ein planlagt produksjon på 206 GWh.

Summen av alle dei dyktige fagfolka som har bidrege til realisering av prosjektet, medførte at Leikanger kraftverk starta kraftproduksjon som planlagt våren 2020. Påkopling av resten av nedbørsfeltet, der Leikanger kraftverk då vil levere grøn kraft tilsvarande straumbruken til om lag 10 000 husstandar, er planlagt våren 2021.