Bispegata

Prosjektbeskrivelse

Bispegata er Oslos nye trikketrasé

Siden begynnelsen av 2019 har Oslo kommune arbeidet med å etablere kollektivgate og sykkelvei gjennom Bispegata, fra Dronning Eufemias gate til Oslo gate. Strekningen knytter Gamlebyen og Bjørvika sammen.

Det er lagt et solid fundament for de nye trikkeskinnene. Det er boret 253 stålkjernepeler til fast fjell, og støpt en 60 cm tykk betongplate på cirka 4000 m3.

Buss og trikk har kjørt gjennom Bispegata siden oktober. Da kunne også den nye holdeplassen Middelalderparken benyttes.

Fremover skal det lages sykkelfelt og fortau på hver side av gaten, og videre skal Oslo torg skal oppgraderes. Prosjektet skal etter planen være ferdig våren 2021.

Prosjektet i Bispegata inngår i Oslo kommunes trikkeprogram, som ledes av Sporveien. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektet i Bispegata.

Thorvald Meyers gate

Thorvald Meyers gate har blitt totalrenovert over en strekning på

Storgata

Storgata er en av Oslos travleste kollektivgater. Gata var