Byggetrinn 4 Sentrum - Fyllingsdalen

Prosjektbeskrivelse

Bybanen i Bergen er byens viktigste samferdselsprosjekt.

Bybanen danner ryggraden i et kollektivnettverk med kapasitet, frekvens og regularitet til å frakte passasjerer og effektivt og miljøvennlig. Bybanens byggetrinn 4 fra sentrum til bydel Fyllingsdalen gir 39 000 daglige passasjerer nye direkte - og tverrforbindelser til blant annet Haukeland Universitetssjukehus. Med byggingen av Bybanen blir området Mindemyren transformert fra grått næringsareal til grønne boligprosjekter blant blå vannkanaler. Med byggingen av Bybanen bygges det også kilometer med nye og sammenhengende gang - og sykkelveier, inkludert en tre kilometer lang sykkeltunnel mellom Mindemyren og Fyllingsdalen. Med de beste entreprenørene med på laget er Bybanen til Fyllingsdalen ferdig i 2022/2023.

Beklager, ingen relatert prosjekt funnet.