E134 Damåsen - Saggrenda

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

Den korteste ferdselsåren mellom Oslo og Haugesund. Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnerer planlegger og bygger vi 13,2 km ny veg, hvorav 8 km firefelts veg på strekningen. I tillegg til fire tunneler, 14 bruer, 2 km støttemurer, 15 km viltgjerder, 10.000 planter og trær, 350 km med elektrokabler og 13 nye rundkjøringer. Nye E134 sikrer bedre trafikksikkerhet, forbedret fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og kortere reisevei til Haugesund. prosjektet gir i tillegg bedre miljø, med mindre støy og luftforurensing.

Byggherre
Statens Vegvesen
Hovedentreprenør
Bertelsen & Garpestad, Metrostav, Implenia, Veidekke, NRC Group
Rådgivende Ingeniør
Multiconsult, Rambøll, Ing. Rasmussen & Strand
Kategori
Kostnadsramme
4 500 MNOK
Startdato
Juni 2015
Sluttdato
Mai 2020

Prosjekter fra Statens Vegvesen