E134 Damåsen - Saggrenda

Prosjektbeskrivelse

Den korteste ferdselsåren mellom Oslo og Haugesund. Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnerer planlegger og bygger vi 13,2 km ny veg, hvorav 8 km firefelts veg på strekningen. I tillegg til fire tunneler, 14 bruer, 2 km støttemurer, 15 km viltgjerder, 10.000 planter og trær, 350 km med elektrokabler og 13 nye rundkjøringer. Nye E134 sikrer bedre trafikksikkerhet, forbedret fremkommelighet for alle trafikantgrupper, og kortere reisevei til Haugesund. prosjektet gir i tillegg bedre miljø, med mindre støy og luftforurensing.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge