E134 Gvammen - Århus

Prosjektbeskrivelse

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere planlegger og bygger vi ny tunnel på Gvammen -Århus. Denne omleggingen vil korte ned avstanden på strekningen med ca. 11Km. I tillegg blir den tilnærmet flat, og dette vil til samme redusere kjøretiden for tunge kjøretøy med om lag 18 minutter.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge