E16 Bagn - Bjørgo

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte veiprosjektet i Norge. E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22.August i 2016. Strekningen har fire bruer, og Bangskleivtunnelen er 4,3 kilometer lang. Den har 33 nødstasjoner, to tunneler, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrtebommer. Den nye veien har en styringsramme på 1,6 milliarder 2019 kroner. Prognose for sluttkostand er ca. 50 millioner lavere enn styringsrammen.

Byggherre
Statens Vegvesen
Hovedentreprenør
Minel Land Elektriske
Rådgivende Ingeniør
AFRY
Kategori
Kostnadsramme
1 522 MNOK
Startdato
August 2016
Sluttdato
Oktober 2019

Prosjekter fra Statens Vegvesen