E16 Bagn - Bjørgo

Prosjektbeskrivelse

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti måneder tidligere enn planlagt. Den nye veien i Valdres er det første CEEQUAL-sertifiserte veiprosjektet i Norge. E16 Bagn-Bjørgo er et delprosjekt i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22.August i 2016. Strekningen har fire bruer, og Bangskleivtunnelen er 4,3 kilometer lang. Den har 33 nødstasjoner, to tunneler, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrtebommer. Den nye veien har en styringsramme på 1,6 milliarder 2019 kroner. Prognose for sluttkostand er ca. 50 millioner lavere enn styringsrammen.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge

Fv. 1621 Professor Kohts vei

Prosjektet strekker seg fra krysset Kveldsro Terrasse/Markalleen til