E18 Haumyrheitunnelen

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som ligger like øst for Topdalsfjorden ved Varoddbrua. Tunnelen ble tatt i bruk i henholdsvis 1992 og 1994 og har nå et behov for å bli rehabilitert for å øke levetiden. Den utløsende faktoren for arbeidene er behov for supplerende bergsikring, men samtidig er det bestemt at østgående tunnelløp skal utvides til å omfatte et nytt kollektivfelt som da videreføres fra den nye Varoddbrua frem til eksisterende avkjøring mot kryss Rona. Av den grunn vil det i tillegg til arbeider i selve tunnelen være behov for å bygge to nye tunnelportaler og forlenge en overgangsbru over E18 i vestre ende av tunnelen.
Prosjektet har en byggetid på ca. 16 måneder og sluttføres våren 2021.

Byggherre
Statens Vegvesen
Hovedentreprenør
Kruse Smith Entreprenør AS
Rådgivende Ingeniør
Rambøll
Kategori
Kostnadsramme
190 MNOK
Startdato
Januar 2020
Sluttdato
April 2021

Prosjekter fra Statens Vegvesen