E6 Helgeland

Prosjektbeskrivelse

E6 Helgeland Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere bygger og utbedrer vi totalt 150 kilometer europaveg mellom Saltfjellet og Trøndelag grense. Nye E6 gjennom Helgeland gir bedre rammebetingelser for transportnæringen og sikrer alle trafikanter en raskere, mer komfortabel og ikke minst tryggere ferd langs landets viktigste samferdselsåre.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge