E6 Tana Bru

Prosjektbeskrivelse

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere bygger vi nye Tana Bru. Brua skal etter planen settes i trafikk i August 2020. Den nye brua blir 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter. Dagens E6-bru er fra 1948, er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge