Follobanen

Prosjektbeskrivelse

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski.
20 km av det nye dobbeltsporet går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Follobaneprosjektet omfatter også viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Med dyktige fagfolk og entreprenører, planlegger Bane NOR å starte trafikk gjennom Blixtunnelen fra desember 2022.

Se artikkelen om Follobanen her

Eidsvoll: Venjar- Langset

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og leverandører

Sandbukta - Moss - Såstad

Bane Nor er i full gang med å bygge fremtidens jernbane gjennom