Rv. 13 Vik-Vangsnes

Prosjektbeskrivelse

Rv. 13 Vik - Vangsnes sikrar et utsatt parti mellom Vikafjellet og ferjekaien på Vangsnes ved Sognefjorden mot skred. Kruse Smith Entreprenør AS har bygd den 2,8 km lange Goteviktunnelen, som er hovudelementet i kontrakten. Anlegget blir bygd som ein totalentreprise, inkludert elektroarbeid. Gjennomslaget i tunnelen kom i januar 2019, etter 10 månaders tunneldriving og det går mot opning hausten 2020.

190.000 kubikk med steinmasse frå tunnelen er lagt opp i deponi i ein sidedal til Vik, for å brukast i samband med den planlagde tunnelen under Vikafjellet.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge