Rv. 3/25 Løten - Elverum

Prosjektbeskrivelse

OPS-prosjektet rv. 3/25 Løten – Elverum åpnet 30 juli i år. Statens vegvesen sammen med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS og entreprenør Skanska Norge AS bygget 27 km på 26 måneder. Vegen ble åpnet tre måneder før tiden med en besparelse på 1,5 mrd. Nok.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum i Innlandet er viktig i styrkingen av rv. 3. Spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim, men også for å styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge