Storgata

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

Storgata er en av Oslos travleste kollektivgater. Gata var fullstendig nedslitt om måtte rustes opp. November 2018 startet anleggsarbeidet med å ruste opp cirka 1000 meter gate midt i hovedstaden. Den nye gata vil få: nye og bredere fortau, to nye holdeplasser, nytt gatedekke i betong med nye trikkespor, nytt overvannsanlegg, nytt vann- og avløpsnett, samt 200 meter ny teknisk tunnel.

Trikken i byen er avhengig av vedlikehold utført etter gitte intervaller. Ettersom verksted og garasje befinner seg på hver side av Storgata er trikkedriften avhengig av at trafikken opprettholdes. For å kunne starte anleggsprosjektet i Storgata måte det følgelig bygges midlertidig 800 meter lang trikketrasé utenom anleggsområdet. Det tok 10 måneder å bygge den midlertidige traséen, som igjen skal rives høsten 2021, når trikken igjen går i permanent trasé i Storgata.

Hele prosjektet var planlagt å ta rundt 30 måneder, men på grunn av koronapandemien blir arbeidet noe forsinket. Blant annet skaper leveranser fra utlandet store utfordringer.

Byggherre
Oslo Kommune Bymiljøetaten
Hovedentreprenør
NRC Group
Rådgivende Ingeniør
Sweco
Kategori
Kostnadsramme
676 MNOK
Startdato
Desember 2018
Sluttdato
Q4 2021

Prosjekter fra Oslo Kommune Bymiljøetaten