Publisert
21.01.2019

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

– Vi mangler et tydeligere sosialt fokus i planleggingen og det å kunne ha en mer analytisk/systematisk tilnærming til sosial bærekraft i by- og boligmiljøer, sier Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak. Rådgiverne fra Plan, May Britt Hernes og Karoline Birkeli-Gauss, tok i høst initiativ til et internt […]

– Vi mangler et tydeligere sosialt fokus i planleggingen og det å kunne ha en mer analytisk/systematisk tilnærming til sosial bærekraft i by- og boligmiljøer, sier Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak.

Rådgiverne fra Plan, May Britt Hernes og Karoline Birkeli-Gauss, tok i høst initiativ til et internt FoU-prosjekt (forskning og utvikling) som har til hensikt å utforske eksisterende og nye metoder som skal anvendes i by- og stedsutvikling. Målet er å sikre en sosialt bærekraftig utvikling og identifisere konkrete grep som kan ivareta sosial bærekraft på et sted som står seg over tid. Hvilken rolle kan planleggingen spille her?

Vårt mål er å bli mer etterrettelige når vi snakker om sosial bærekraft og vise at vi har denne dimensjonen med i måten vi løser prosjektene våre på, sier May Britt Hernes som er fagsjef for Samfunnsplanlegging og analyse i Asplan Viak avdeling Bergen.

Prosjektet er delt inn i to faser. Første fase er en kunnskapsinnhenting av eksisterende forskning og anvendte metoder i inn- og utland. Prosjektet vurderer hva som kan bygges videre i metodeutviklingen og hvor det er kunnskapshull. I andre fase skal det i hovedsak testes ut et rammeverk som spisses til bruk i arealplanlegging på ulike nivå og i ulike faser av et prosjekt. Det vil bli engasjert en intern ressursgruppe hos Asplan Viak som skal kvalitetssikre arbeidet, men også eksterne samarbeidspartnere knyttes til prosjektet. Flere av metodene skal testes ut i reelle prosjekter rundt om i landet.

Vi håper at dette arbeidet kan bli nyttig for hele bedriften og ikke minst for det arbeidet vi gjør med steder og mennesker, sier Karoline Birkeli-Gauss.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur