Publisert: 06.11.2018 

Sjelden og viktig mulighet for norsk ITS-miljø

– Det er sjeldent at ITS-miljøet i Norge og Norden har en så stor møteplass rett utenfor stuedøren. Det er...

– Det er sjeldent at ITS-miljøet i Norge og Norden har en så stor møteplass rett utenfor stuedøren. Det er ventet over 14 000 besøkende fra hele verden – alle typer aktører har meldt sin ankomst.

Mulighetene for å eksponere seg for et internasjonalt marked er absolutt tilstede, sier daglig leder i ITS Norway, Trond Hovland, og legger til:

Kongressen er et funn hvis du vil lære mer om spesielt brede eller smale ITS-områder.

17 – 21 september i København

– ITS (Intelligente Transport Systemer) er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Delegasjonen som reiser til København akter å vise overfor resten av verden at Norge har mye å bidra med innen veg, bane, og sjø på verdenskongressen i september. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet, forklarer han. Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av IKT. Hvert år arrangeres ITS-konferansen i Norge, og på verdensbasis er ITS World Congress det viktigste årlige arrangementet.

Kongressen er et funn hvis du vil lære mer om spesielt brede eller smale ITS-områder

Trond Hovland

Medlemmene våre ønsker sterkere fokus på samarbeid, forretningsutvikling, og styrket konkurransekraft, samt norsk verdiskaping, informerer Hovland.

Stands med norske selskap

Det vil bli flere stands med norske selskap på plass, og for den som vil gjøre seg kjent med dem, kan vi allerede her røpe hvem som har posisjonert seg:

Aventi Technology
IFE – Institute for Energy Technology
ITS Norway
Testsite Kongsberg & Applied Autonomy
Norwegian Ministry of Transport and Communication
NPRA-Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen)
Q-Free
Trafsys
The Norwegian Coastal Administration (Kystverket)
The Norwegian Railway Directorate (Jernbane direktoratet)
Triona & Euroskilt

Urbant ITS scenario

Det sies at København er en av verdens beste byer for syklister. Q-Free ønsker å ta denne positive syklist følelsen et steg videre, og inviterer besøkende på verdenskongressen til å bli urbane syklister i et Kooperativt Intelligent Transport System. Ved hjelp av innovativ teknologi, vil deltakerne få mulighet til å prøve ut en range av praktisk urbane ITS scenarioer på elektriske sykler. Man blir guidet gjennom bymiljø ved hjelp av lyd og visuell informasjon fra nettbrett og trådløse øreplugger. Deltagerne får altså interaktiv informasjon om trafikksituasjonen gjennom nettbrettene og hodetelefonene, og kan velge mellom en kort rute (100 meter) eller en lang rute (2 km). Å skåre poeng er direkte relatert til den enkeltes oppførsel i trafikken, og hver dag deles det ut en pris til en urban syklist.

Hjelmer og trådløse øreplugger stilles til rådighet, og koster ingenting.

Å delta på sykkeltur er en fin måte å tilføre kroppen din en dose med energi til ditt besøk på verdenskongressen til ITS, heter det i informasjonen fra Q-Free.

Samferdselsministeren til ITS World Congress

ITS Norge oppfordrer medlemmer og andre til å melde seg på. Foreningens medlemmer får rabatter og tilgang til flere skreddersydde sesjoner og sosiale møter. ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs- og konferanser, og etablering av spennende og interessante møteplasser.

Norge er medlem av flere internasjonale nettverk. Medlemmer som ønsker å etablere seg internasjonalt kan dra nytte av disse nettverkene, og vi kan hjelpe til å finne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt, slår han fast.

Vi antar at nærmere 150 nordmenn, inkludert Samferdselsministeren, vil være med oss til København, forteller Hovland, og sier videre:

Flere av disse vil delta på våre arrangementer og holde foredrag, demonstrere og stå på stand. Felles for dem alle er at de vil delta på messen og høre på foredragene, avslutter han.

Program

Søndag 17.09 – kl. 17-19: Norsk Aften for ITS Norge medlemmer

Mandag 18.09 – kl. 1100: Kongress sesjoner

Mandag 18.09 – kl. 1600: Offisiell åpning

Mandag 18.09 – kl. 1800: Utstillingen åpner

Mandag 18.09: kl. 1830: Nordisk paviljong åpner

Tirsdag 19.09 – kl. 0900: Utstilling, sesjoner og demonstrasjoner. Nordisk paviljong – program hele dagen.

Onsdag 20.09 – kl. 0900: Utstilling, sesjoner og demonstrasjoner. Nordisk paviljong – program hele dagen.

Torsdag 21.09 – kl. 0900: Utstilling, sesjoner og demonstrasjoner. Nordisk paviljong – program hele dagen.

Fredag 22.09 – kl. 0900: Utstilling, sesjoner og demonstrasjoner. Nordisk paviljong – program hele dagen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur