Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren
Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren Divisjonsdirektør i Sweco Tor Helge Indrebø og direktør for Bymiljøetaten i Bergen Lise Reinertsen. Foto: Bergen kommune

Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren

Sweco skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester i oppdraget «Infrastrukturplan for Mindemyren», for Bymiljøetaten i Bergen kommune.

EMNE: Prosjektering
PUBLISERT: 03.December.2019

Mindemyren skal gjennom en totaltransformasjon. I dag er området preget av industri- og lagerbebyggelse, men på sikt skal det bli et attraktivt bolig- og næringsområde. Arbeidet med infrastrukturplanen har oppstart før jul.

– Planen skal sikre at utbyggingen koordineres på best mulig måte. Prosjektet innebærer også kartlegging av eksisterende infrastruktur i grunnen og prosjektering av nye byrom på området, sier Arne Nilssen, gruppeleder for samferdsel på Swecos Bergenskontor.

Fra venstre: Hilde Nilsen (gruppeleder for samfunnsplanlegging i Sweco), Arne Nilssen (gruppeleder for samferdsel i Sweco) Karl Magnus Forberg Eikeland (prosjektkoordinator, Sweco) Tor Helge Indrebø (divisjonsdirektør Sweco) Lise Reinertsen (direktør Bymiljøetaten), Helge Herreros (prosjektleder Bymiljøetaten) og Geir Haveraaen (avdelingsleder Bymiljøetaten). Foto: Bergen kommune

Bergen kommune, ved Bymiljøetaten, er oppdragsgiver for prosjektet.

– Dette er et svært spennende og viktig oppdrag for Sweco. Vi gleder oss til å bruke all vår flerfaglige kompetanse slik at vi, sammen med Bergen kommune, får laget en helhetlig infrastrukturplan som bidrar til at Mindemyren kan transformeres til et urbant og attraktivt område i Bergen, sier Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør for Infrastruktur i Sweco.

Sweco leverer alle fag i prosjektet, blant annet landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikk og mobilitet, vei, vann og avløp og BIM-koordinator.

– Det et stort prosjekt med mange fag involvert, og for å sikre best mulig oversikt og fremdrift skal alt prosjekteres i en felles 3D-modell, sier Nilssen.

Avtaleperioden er tre år med mulighet for forlenging med ett år. Total avtaleverdi over fire år er estimert til 20-25MNOK eks. mva.

Todelt plan

Prosjektet er omfattende og infrastrukturplanen er delt i to hoveddeler.

– Den første delen er overordnet og vil sette rammene for hvordan byutviklingen skal gjennomføres. Målet er at den skal hjelpe kommunen med å styre utviklingen av området, forteller Nilssen.

Infrastrukturplanen skal også sikre at den fysiske overgangen mellom de offentlige arealene og sentrumsområdene blir i varetatt på en god måte.  I tillegg til infrastrukturplanen har Sweco også ansvar for utviklingen av byrommene på området, dette innebærer blant annet prosjekteringen av fem delområder.

– Her skal vi gjennomføre ordinært prosjekteringsarbeid i avgrensende områder. Gjennom skisseprosjekter skal vi undersøke hvordan delområdene kan utvikles. Vi skal også belyse potensielle konfliktpunkt og muligheter som kan oppstå før den nye bydelen er ferdigstilt, forteller Nilssen.

Nilssen, understreker at det er spennende å få ta del i byutviklingen som skjer langs Bybanen.

Byutvikling i praksis

Også Karl-Magnus Forberg Eikeland, Swecos prosjektkoordinator, gleder seg til å starte på prosjektet.

– Mindemyren skal gjennomgå en totaltransformasjon. I dag er området preget av mye trafikk, lite grønnstruktur og store parkeringsplasser. Når utbyggingen er ferdig blir området en levende bydel som er attraktiv for bergenserne. Dette er et er et av de største byutviklingsprosjektene i Bergen, og vi gleder oss til å komme i gang, sier han.

Forberg Eikeland understreker at prosjektet viser at kommunen er ambisiøs når det kommer til byutvikling i byen.

– Når prosjektet er ferdigstilt vil både bydelen og Bergen ha fått et løft, kommunen er en spennende kunde å jobbe med, og det er stas å få ta del i utviklingen av Bergen, avslutter han.

Mest Lest

Norgesglasset vant bransjepris

Kjempet mot store snømengder

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Vegvesenets mål: Regionreformen skal ikke føre til ulempe for trafikantene

Trafikkavtalen med Go-Ahead er signert

Buskerudbyen får 160 millionar kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Hands-on visjonær og pionér

Internasjonal nyhet: Elektrisk gravemaskin på 25 tonn

Ytterligere 25 Flirt-tog bestilles

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Ny bydel Bodø – parallelloppdrag for transformasjon av flyplass

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Beklager to dårlige punktlighetsmåneder

Samferdselsministeren tingar framtidsbilete

Ny daglig leder for NRC Group i Norge

Har forsket på hvordan brudekker reagerer på vind

One stop shopping for jernbanetillatelser

New York ser til Oslo for å bygge smartere byer

Skredvarslinga er i gang

Tett nok

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Involverer innbyggerne med ny teknologi

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Enwa vinner det nye Tøyenbadet

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Hvorfor øker problemene for underentreprenørene?

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Byggeprosess på skinner i Moss

Skal lære mer om fremtidens kraftnett

Selvkjørende biler er fortsatt langt unna

Skal kutte kost på lange bruer

– Et positivt jernbanebudsjett

Gjør tunnelene brannsikre

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Passer på havet

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Avgjort best å bygge bro over Oslofjorden

Fiberkabel langs Bergensbanen

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Grensesprengende bruteknologi

Bukkekjerka vinner Betongtavlen 2018

Skal spare store summer i jernbaneprosjekter

Ny sjef i Nye Veier

Vil ha større fart inn i fremtiden

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Norgeshistorias største godsundersøking – på 48 timar

Nye milliarder til T-banen skal gi flere avganger

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Multiconsult vinner viktig fornybarkontrakt i Zambia

Spordrift er der de skal være

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Rejlers Norge selger Rejlers Telecom til OneCo

Tildelt kontrakt på Ny lufthavn Bodø

Hercules gjør Fundamenteringsarbeidene til Beitstadsundbrua

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Separasjon i årets VA-Bacheloroppgave

Renoverer rør i Oslo og Drammen gravefritt

Oppfordrer norske gründere til å delta

Forslag til ny havne- og farvannslov

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

På fire hjul i svingen

Bruken av salt på norske veier går ned

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Skal forske på kombinasjonen flytende sol- og vannkraft

Teknologioptimismen må ikke bli en hvilepute

Informasjon i sanntid om alle på veien

Norsk storeslem i internasjonal ingeniørkonkurranse

Vant pris for årets beste vitenskapelige artikkel

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

Varoddbrua er et optimalt konsept

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

Sporveien er blant de tre mest effektive metrovirksomhetene i verden

Krafttak i høyfjellet er i mål

Norges største pågående havneprosjekt?

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

AF Gruppen og Bane NOR signerte Follobane-kontrakt

Satsinga på samferdsel held fram

30 år som asfaltforsker

Vegdirektøren advarer mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

Utstillerrekord for Vei og Anlegg

Storkontrakt til Utleiesenteret

Nye kontrakter gir mersmak for Vegvesenet

Krever etikk og ansvar

Sparer milliarder uten kvalitetsforringelse

– Vegvesenet og Skanska har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide