Gjennom årets fire første måneder har vi fått mange påminnere om hvorfor vi alle må ta egen og andres sikkerhet på alvor når vi ferdes ute på vegene. Fra januar til april har 31 mennesker omkommet i trafikken, hvorav 14 døde i april alene. Det er nesten et dødsfall annenhver dag. Vi må gå mange år tilbake for å finne like dystre apriltall.
Publisert
18.09.2019

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Gjennom årets fire første måneder har vi fått mange påminnere om hvorfor vi alle må ta egen og andres sikkerhet på alvor når vi ferdes ute på vegene. Fra januar til april har 31 mennesker omkommet i trafikken, hvorav 14 døde i april alene. Det er nesten et dødsfall annenhver dag. Vi må gå mange år tilbake for å finne like dystre apriltall.

Kronikk av: Geir A. Mo, Administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund.

Den 4. mai opplevde vi også et stort tap for sikkerhetsarbeidet, og for samferdsels-Norge forøvrig. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, nullvisjonens far, gikk bort i en alder av 64 år etter kort tids sykeleie. Som samferdselsminister fra 2000-2001 fremmet han forslaget om å forplikte regjeringen til en visjon om null hardt skadde og drepte i trafikken. Dette sluttet NLF og flere andre trafikksikkerhetsorganisasjoner seg til. Ved å gå systematisk og målrettet til verks har man siden lykkes i å redusere antallet drepte med to tredjedeler, og halvert antallet hardt skadde. Dette er en suksesshistorie som må fortsette.

For den positive utviklingen til tross: Vi må aldri glemme at én dødsulykke er en for mye. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn. Og når vi ser at det så langt i 2019 er omkommet 15 prosent flere mennesker i trafikken enn for fjoråret, er det viktig å huske skjebnene bak disse tallene.

NLF spiller en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å organisere flere tusen transportbedrifter, som igjen har flere titalls tusen kjøretøy og ansatte ute på vegen hver eneste dag. Vår innsats i arbeidet for å oppnå nullvisjonen kommer til uttrykk på flere måter: Venner på veien, Kollegahjelpen, If aktiv sikkerhet, Kvalitet og miljø på veg, og sist men ikke minst - Fair Transport.

Vi må aldri glemme at én dødsulykke er en for mye.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for norske transportselskaper. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold. Gjennom en omfattende sertifisering gis transportbedriftene muligheten til å dokumentere at de har gode systemer for å sikre at transportene deres utføres på en ansvarlig måte både med tanke på trafikksikkerhet, miljø og de ansattes sosiale forhold.

Vi er nå i ferd med å sertifisere et høyt antall medlemsbedrifter. Ikke bare vil dette synliggjøre og belønne bedrifter som driver seriøst og som prioriterer trafikksikker kjøreadferd. Vi vil også gjøre det lettere for transportkjøpere å velge disse bedriftene fremfor useriøse aktører. Derfor lanserer vi i august et søkeverktøy på www.fairtransport.no hvor man enkelt kan finne transportører som leverer dokumentert kvalitet.

Med dette tror vi at antallet ulykker med tunge kjøretøy vil reduseres, og at ansvarlig transport vil bidra til at nullvisjonen snart blir en virkelighet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur