Publisert
27.02.2019

Trailerpakker setter Baneservice i førersetet

Det bygges mye infrastruktur her i landet om dagen, og spesielt på jernbane satses det formidabelt. Dermed er flere anlegg på gang samtidig, og banelegemet trenger å pakkes godt. Utfordringen er imidlertid at dersom man skal inn i nye anleggsområder, er bestemmelsene strenge. Det har Baneservice (BS) nå funnet en løsning på, og onsdag ble […]

Det bygges mye infrastruktur her i landet om dagen, og spesielt på jernbane satses det formidabelt. Dermed er flere anlegg på gang samtidig, og banelegemet trenger å pakkes godt. Utfordringen er imidlertid at dersom man skal inn i nye anleggsområder, er bestemmelsene strenge.

Det har Baneservice (BS) nå funnet en løsning på, og onsdag ble denne presentert for kunder, presse og andre interesserte i og utenfor Jernbaneverkstedet på Nyland. Den helt nye sporjusteringsmaskinen, som har kostet i overkant av 30 millioner kroner, har EN stor fordel fremfor andre: Den kan nemlig fraktes på trailer inn i anleggsområdet. Dermed unngår man en rekke begrensninger på transporten, blant annet at den som skal kjøre maskinene inn, må avlegge kjentmannsprøve og en rekke andre bestemmelser som gjør det vanskelig å komme i gang med sporjusteringene raskt nok.

I førersetet

Baneservice AS er som kjent Norges ledende entreprenør innen maskinelt sporvedlikehold, sier prosjektdirektør Kjetil Nevstad til Samferdsel og Infrastruktur.

BS fornyer stadig sin maskinpark, og særlig innen området sporjustering. De siste tre årene har BS investert i tre nye sporjusteringsmaskiner med en investeringsverdi på godt over 130 millioner kroner. Disse maskinene har opp mot 30% høyere kapasitet enn de maskinene de erstatter. Dette vil komme kundene til gode ved at de får utført flere meter sporjustering per skift. Det vil videre øke fleksibiliteten samt øke utnyttelsen ved korte disponeringstider.

Miljøgevinst for samfunnet

BS tar miljø på alvor, og de nye maskinene tilfredsstiller de høyeste krav i europeiske miljøstandarder. Driftssikkerhet og oppetid er ivaretatt gjennom avanserte systemer som sørger for kontinuerlig overvåkning og diagnose av maskinene. Ved den miste feil vil føreren bli gjort oppmerksom på dette og kan handle deretter. Maskinene leverer bedre kvalitet på pakkingen enn noen gang tidligere siden man nå har digitale målesystemer. Førerne får også en bedre arbeidsdag da arbeidsmiljøet har blitt vesentlig forbedret med tanke på ergonomi og lavere støy. I tillegg til at de digitale systemene gir behov for lavere bemanning, og sørger for at BS får dokumentert resultatet etter pakkingen med større nøyaktighet, understreker Nevstad.

Trailerpakker

Maskinen som ble presentert onsdag er en trailerpakker Plasser & Theurer 08-275/4 ZW som ble levert i desember 2018. Trailerpakkeren er en kombinert linje – og vekselpakker som kan transporteres på trailer til og fra arbeidssteder. Derav kallenavnet trailerpakker. Maskinen, som er den eneste i det norske markedet, er en fullverdig sporjusteringsmaskin med ATC og kan kjøre på banenettet med en fart på opptil 80 km/t. Av vitale mål kan nevnes at maskinen veier ca. 45 tonn, den er 15 meter lang, 3,3 meter høy og litt over 3 meter bred. Noe av bredden kan imidlertid justeres ved at en del ekstrautstyr demonteres ved transport, og dermed kommer man ned i en bredde som gjør det tillatt å transportere maskinen på norske veier uten følgebil.

Maskinen har tredjeløft, fire svingløftesylindere og hydraulisk dreieskive for transport på en trailer med maskinhenger. Maskinen kan pakke rundt 300 meter i timen. Den har 4 aksler fordelt på 2 x boggi som drives under transport av begge aksler i bakre boggi samt 1 aksler i fremre boggi. Under arbeid drives maskinen av samme akslinger over en spesiell kontrollkrets.

Videre har maskinen vibrerende pakkaggregatet som igjen består av 16 pakklabber for pakking under sviller, løfteenhet for løfting og retting av skinnestrenger og utjevningsenhet. Maskinen kan pakke sporveksler med til en bredde ut til 3360mm fra spormidt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur