Fra høyre: Eivind Åsnes, Lene Borthen, Endre Langeland, Kirsti Bjartnes og Frode Lund Tharaldsen. Foto: Vann- og avløpsetaten
Publisert: 14.12.2023 

Vann- og avløpsetaten i Oslo leder an i digitaliseringen av sitt fagområde

Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) har klare ambisjoner for modellbasert prosjektgjennomføring. De ønsker digital informasjon om anleggene sine. Det skal gjøre dem i stand til å utvikle og forvalte digitalt med høy grad av automasjon.

For å styrke sine ambisjoner har VAV nylig blitt medlem av buildingSMART Norge. Medlemskap gir tilgang til et nettverk av de fremste fageksperter i landet. VAV ser verdien av modellbasert prosjektgjennomføring og vil aktivt bidra til bruk av åpenBIM i VA-bransjen.

buildingSMART jobber for å forenkle og redusere risikoen ved bruk av åpenBIM. Selv om teknologien fungerer, er utfordringen å effektivt utveksle nødvendig informasjon mellom ulike programvareplattformer. Kompetansen, både på bestiller- og leverandørsiden varierer veldig.

– Vi er derfor veldig glade for å få Vann- og avløpsetaten i Oslo med som medlem, uttaler leder av buildingSMART Norge, Steen Sunesen.

– Sammen med dem kan vi løfte vann og avløp-faget innen åpenBIM.

VAV og buildingSMART Norge har planlagt et møte for vann- og avløpsetater i Norge.

– Vi ønsker å samle alle som vil jobbe digitalt med åpenBIM, sier Frode Lund Tharaldsen, BIM-koordinator i VAV.

Det gjelder både de som jobber med IFC og med andre åpne formater herunder GML. Møtet skal samle ildsjeler innen modellbasert gjennomføring i vann og avløpsfaget.

VAV ønsker å diskutere standardiserte kravsett for å oppnå enhetlig bruk av lik bruk av åpenBIM på tvers av fagområder, leverandører og prosjekter – et viktig skritt mot en mer modellbasert prosjektgjennomføring i VA-bransjen som kan dra nytte av alle aktører.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur