Illustrasjon: Vassbakk & Stol
Publisert
08.12.2020

Vassbakk & Stol skal bygge ny bussterminal i Fyllingsdalen

Bybanen Utbygging signerte denne uken kontrakt med Vassbakk & Stol AS for bygging av buss – og drosjeholdeplass i forbindelse med byggingen av Bybanen i Bergen. Terminalen skal være klar til bruk i løpet av 2022.

Ny bussterminal er en entreprise i forbindelse med byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen.Kontrakten ble signert 2. desember, og kontraktssummen er på i overkant av 52,1 millioner kroner.

– Vassbakk & Stol har samlet sett vist en meget god oppgaveforståelse i konkurransen, med gode løsninger for gjennomføring og en robust og effektiv fremdriftsplan, samt mange gode tiltak for en grønnere bybanebygging, sier prosjektleder Åge Haga.

Vassbakk har arbeidet i Fyllingsdalen i lang tid med oppdrag for Bybanen både som hoved og underentreprenør.

– Vi i Vassbakk & Stol er svært fornøyd med å signere kontrakt for Bybanen Utbygging. Prosjektet som skal utføres er spennende og utfordrende og vi har en organisasjon som er klar til å ta fatt på oppgaven. Vi ser store muligheter for å oppnå synergier med våre andre prosjekter rundt Bergen, noe som vil gi gode gevinster ikke minst med tanke på miljø, sier avdelingsleder Hordaland Bjørn Lindstad i Vassbakk & Stol.

Oppstart grunnarbeid blir i mars 2021, og alt grunnarbeidet skal etter planen ferdigstilles i slutten av 2022. Kollektivterminalen åpnes etter planen i slutten av 2022 og drosjeholdeplass deretter. Området for den eksisterende bussterminalen blir frigitt til andre formål i 2023.

Plass til 8 busser

Dette blir den nye bussterminalen i Fyllingsdalen:

  • Bussterminalen får plass til åtte busser, av disse kan fire være leddbusser. I tillegg vil det være oppstillingsplasser for flere busser utenfor rute på terminalområdet og i Hjalmar Brantingsvei.
  • Terminalen flyttes nærmere Folke Bernadottes vei sammenlignet med beliggenheten for dagens terminal. Dette innebærer blant annet at haugen mellom eksisterende bussterminal og Folke Bernadottesvei skal bort.
  • Terminalområdet er løst som en øy med bussholdeplasser på begge sider, og med servicebygg som inneholder toaletter for passasjerer, hvilerom og toalett for buss-sjåfører.
  • Drosjeholdeplassen blir plassert i nordenden av terminalområdet opp mot Spectrumbygget. Drosjeholdeplassen har plass til inntil 12 drosjer

Lettere å reise kollektivt

Samspillet mellom Bybanen og buss skal gi kollektivsatsingen i Fyllingsdalen et stort løft og større fleksibilitet. Her skal passasjerene lett kunne bevege seg mellom de to kollektivalternativene. Den nye bussterminalen blir derfor bygget slik at den gir en åpen og enkel ferd mellom buss og bane, og en åpen tilgang fra terminal til butikker og tjenestetilbud på Oasen kjøpesenter. Kollektivterminalen blir universelt uformet og med infotavler og sanntidsinfo om bussenes ankomst og avgang. Det blir tak over venteområdet i samme utforming likt som bybaneholdeplassene. Det blir også satt opp sykkelbokser i sørenden av kollektivterminalen slik at sykler kan låses inn og er under tak.

Leskur for bussterminalen monteres av Johs. Sælen og elektoarbeidet utføres av Los Elektro.

Bybanen til Fyllingsdalen er ferdig i 2022/23.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur