Emner
Publisert
25.03.2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus.

Det er Bjørn Ove Lerfald, leder for kompetansesenteret til Veidekke Industrier AS som sier dette til Samferdsel og Infrastruktur. Han forteller at prosjektet faktisk reduserte utslippene både når det gjelder utslippet i selve verket og seinere, når asfalten skal produseres/legges ut.

Lavere temperatur

– Hvordan fikk dere til det, og hva er hemmeligheten?

– Dette var et samarbeidsprosjekt med Shell Bitumen som sagt, og prosjektet hadde en klar målsetting: Utslippet skulle ned. Nå er det jo slik at produksjon av asfalt tradisjonelt har skjedd ved ganske høye temperaturer, og det har medført et visst utslipp. Konklusjonen på prosjektet ble at man la opp til en langt lavere produksjonstemperatur både på verk og i selve utleggingen av asfaltdekkene, noe som reduserte CO2-utslippet i asfaltverkene betydelig samtidig som arbeidsmiljøet for arbeiderne ble forbedret. Det er en produksjonsform som stadig øker i omfang, og som vi er veldig fornøyde med, nettopp fordi vi vet at vi sparer miljøet for store belastninger, slår han fast. Det kan også nevnes at bransjen gjorde et stort og viktig arbeid i prosjektet «LTA (Lav Temperatur Asfalt) 2011» som i hovedsak konkluderte med at LTA har lik kvalitet som varmblandet asfalt.

– Hva slags asfalt er det best å bruke?

– Tja, det er et spørsmål som har veldig mange svar, alt etter hvilke belastning veienutsettes for. Dersom vi for eksempel snakker om en veistrekning med liten trafikk, og relativt dårlig bæreevne – og derfor ganske stor bevegelse i grunnen, må vi ta høyde for det: Da må vi legge på et dekke som er fleksibelt, og som kan «følge» bevegelsene i grunnen best mulig.

Tungtrafikk

– Hva skjer da dersom vi snakker om en vei med mye tungtrafikk?

– Da er vi nødt til å velge en asfalt med de egenskapene som skal til for å tåle akkurat det: Det må velges et veidekke med gode deformasjonsegenskaper, og som holder seg godt under den type påvirkning tungtrafikken representerer. Dersom det er en vei med høy andel av personbiltrafikk med piggdekk er det viktig at den asfalten vi legger på, har gode nok slitasje-egenskaper.

– Alt dette henger også sammen med miljøpåvirkningen asfalten har?

– Ja, det er klart at det er svært viktig å gjøre de riktige vurderingeneved valg av dekketype. Jeg vil imidlertid presisere at de fleste dekketyper kan produseres som LTA.

Miljøvennlig

– Du var inne på at Veidekke hele tiden tenker miljøvennlig og «grønt». Det er ikke nødvendigvis det første man forbinder med asfaltproduksjon?

– Veidekke har i mange år hatt et sterkt fokus på grønne løsninger og er på jakt etter å søke bærekraftige måter å produsere på. Vårt samarbeide med Shell Bitumen var bra, men det er bare enda ett bevis på at vi ønsker å velge miljøvennlige løsninger dersom det lar seg gjøre. Det både har vært og kommer til å være viktig for oss, slår han fast.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur