– Vi gleder oss til å vise frem prosjektet, sier Bjarte Næss (Skanska), prosjektleder May Bente Hiim Sindre og Ingunn Foss, prosjektdirektør Utbyggingsområde sørøst (begge Statens vegvesen). Foto: Linda Grønstad
Publisert: 09.03.2022 

– Vi er i rute!

I går fikk Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite besøke prosjektet E16 Bjørum-Skaret. – Gledelig å vise at vi har god fremdrift og er i rute!

Det sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen. I går hadde hun med seg Ingunn Foss, prosjektdirektør, Utbyggingsområde sørøst i Statens vegvesen og prosjektleder Bjarte Næss fra Skanska. Hiim Sindre informerte om arbeidene i og rundt Sandvika sentrum som er sluttført. Hun presenterte også status og videre fremdriftsplan for delstrekningen Bjørum-Skaret som nå er i ferd med å ta form.

Stor interesse for Vegvesenets største kontrakt hittil

Komiteen kjørte med buss langs hele strekningen Bjørum-Skaret og fikk se hvordan anleggsarbeidet pågår tett inntil trafikken.

De mest synlige strukturene per i dag er brusøylene ved både Isi, Brenna og Skoglund, samt tunnelmunningene for henholdsvis Sollihøgdatunnelen og Bukkesteinshøgdatunnelen.

– Vi får en del mediehenvendelser og har fått mye positiv omtale av prosjektet hittil, mye takket være det gode samarbeidet vi har med vår entreprenør Skanska, understreker Hiim Sindre.

FÅpner sommeren 2025:

Strekningen E16 Bjørum-Skaret åpner sommeren 2025.

Prosjektet omfatter:

 • 2 tunneler:
  - Sollihøgdatunnelen 3,4km
  - Bukkesteinshøgdatunnelen 0,8km
 • Store bergskjæringer: bl.a. 900 m lang bergskjæring, høyde ca. 30m.
 • 2 store kryss: Avtjerna og Skaret
 • Over 30 konstruksjoner, bl.a. :
  - 5 store bruer i linja for E16
  - 8 tunnelportaler
  - Ombygging lokalveg inkl. gang/sykkelveg
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur