Illustrasjon: VIA
Emner
Publisert
10.11.2021

VIA tildelt midler fra Ulla- Førrefondet

VIA har fått midler til å utvikle framtidens tunnelkonsept.

– Vi er svært takknemlige for støtten fra Ulla-Førrefondet. Støtten har vært helt avgjørende for at vi nå kan gå i gang med prosjektet Sustainable Drill & Drive, sier daglig leder i VIA, Helen Roth.

Målsettingen med prosjektet Sustainable Drill & Drive er å utforske et nytt og framtidsrettet tunnelkonsept basert på regional erfaring og spisskompetanse fra olje- og gassindustrien.

– Konseptet vi skal utvikle i partnerskap med Seabrokers Fundamentering, Aarbakke Innovation og Mobility Forus vil kunne bidra til utbygging av klimasmarte og kostnadseffektive kollektivtraseer, sier Roth.

VIA var en av totalt seks søkere som kom gjennom det trange nåløyet til Ulla-Førrefondets utlysning. Totalt kom det inn 51 søknader til søknadsfristen 1. september. Støtten gis til prosjekter innen grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning i Rogaland.

– Søknadssummen var på totalt nær 340 millioner kroner. Vi har nådd en viktig milepæl i fondets historie, og vi er svært tilfredse med å endelig kunne innvilge støtte til 6 prosjekter som vil ha stor betydning for grønn omstilling og regional verdiskaping i Rogaland, sier styreleder i Ulla-Førrefondet Torkel Myklebust.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur