Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Viktig å kjenne utfordringene på forhånd
Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

– Det er klart at du møter utfordringer i et prosjekt som dette. Massevis av dem. Men når du kjenner til dem på forhånd, og har med deg flinke folk på laget, løser det meste seg. Vi regner med å være i rute for åpning, og at vi kan gå løs på lokalveiene i Sandvika til høsten.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 26.august.2019

Hun inngir ro og styrke, May Bente Hiim Sindre. Hun er prosjektleder for ny E16 Sandvika- Wøyen, som skal åpne til høsten. Og slik blir det, kan den sindige prosjektlederen fortelle Samferdsel & Infrastruktur. Hun har det meste på stell, selv om hun gladelig innrømmer at det har vært mye å tenke på i perioder.

Klar bedring

– Dette blir en veldig bra løsning for både lokaltrafikk og for den gjennomgående trafikken. Noe av det vi vil forbedre med dette prosjektet, er hovedferdselsåren mellom Oslo og Bergen der den går gjennom Sandvika og mot Sollihøgda. Det er et relativt komplekst prosjekt, og spesielt der vi visste at vi ville møte kvikkleire, var vi forberedt på å måtte sette inn ekstra krefter.

– Men problemer finnes ikke i din verden?

Foto: Erik Burås / Studio B13

– Uansett hva man måtte ønske å kalle det, så vil i grunnen de aller fleste utfordringer kunne løses, bare man har forberedt seg godt. Ved hjelp av dyktige medarbeidere, rådgivere og entreprenører har vi løst oppgavene som lå foran oss, slik at vi har kunnet holde de fremdriftsplanene som ble lagt, og dette har igjen medført at vi vil kunne åpne i henhold til planen, slår hun fast.

– Dermed møtte også kvikkleiren sin skjebne?

– Vi har rammet ca 1.600 peler til fjell i dagsonen ved Vøyenenga der dette var aktuelt, så vi er ganske sikre på at det ikke vil by på problemer i fremtiden. Dessuten har vi, som en del av den 2,3 kilometer lange Bjørnegårdtunnelen bygget to toløps betongtunneler, på henholdsvis 100 og 500 meter, ved hjelp av 2 byggegroper der det ikke var nok fjell i området. Dette krever jo også innsats og tar tid, understreker hun. Og selv om hun legger fram dette som en grei og løsbar oppgave, er det likevel et faktum at det måtte en del spesialkompetanse til:

– Det går også rykter om at dere har satt Norgesrekord under byggingen?

– Du tenker kanskje på byggegropen vi måtte lage? Da vi skulle bygge tunnelene, måtte vi blant annet grave ut det som jeg har forstått var Norges dypeste byggegrop på det tidspunktet. Vi måtte etablere en stor sekantpelevegg, for å kunne grave oss hele 30 meter ned. Det gikk veldig bra, og skyldes i grunnen det samme som jeg har vært inne på tidligere: Kombinasjonen av gode forberedelser og gode folk.

– Du er moteriktig inne på gode folk hele tiden også?

– Det er det aller viktigste «verktøyet» en leder har. Vi har vært utrolig heldige på dette prosjektet, og jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle for en fremragende innsats. Veibygging er en laginnsats hele veien, og det er først når laget fungerer godt at man får jobben gjort. I dette prosjektet har det som sagt fungert meget bra, og jeg opplever at vi med dette vil bidra med et positivt bidrag til byutviklingen i Sandvika.

Trafikken

– Hvordan vil publikum komme til å merke at det nye prosjektet er ferdig?

– Som sagt så kommer dette til å bli en helt ny måte å ta seg fram fra Oslo til Bergen på. Under arbeidene har det naturlig nok også vært kø i perioder, så de som ferdes her daglig, vil komme til å merke ganske stor forskjell, tror prosjektlederen. I tillegg kommer så klart også arbeidene med sentrumsvegnettet i Sandvika, som skal avslutte anleggsarbeidene for denne gang.