Line K. Johnsen og Therese Bodding Sæthre i Multiconsult. Foto: Multiconsult
Publisert: 20.12.2022 

Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy

Arealbeslag og naturinngrep er konsekvenser av svært mange utbyggingsprosjekter, og bransjen mangler verktøy som kvantifiserer tap av natur. Multiconsult utvikler nå et verktøy som både kvantifiserer naturtap og foreslår tiltak som veier opp for naturinngrep.

Verktøyet skal benyttes til å kvantifisere naturtap som skjer for eksempel i forbindelse med utbygging av en veitrasé.

Multiconsult ønsker å legge til rette for gode beslutningsprosesser i prosjekter som medfører naturinngrep. Verktøyet skal på en illustrativ måte å vise hvilke terrenginngrep som har minst påvirkning på naturen, samt tilby kunder å dokumentere konsekvensene av valgte traséer eller delområder i et byggeprosjekt. Verktøyet vil være spesielt godt egnet i tidlige prosjektfaser.

– Verktøyet gir oss også muligheten til å foreslå konkrete tiltak som vil veie opp for eventuelle naturinngrep som ikke kan unngås, som for eksempel restaurering og kompenasjonsområder, sier Therese Bodding Sæthre, direktør for Geo, Vann og Miljø i Multiconsult.

Naturinngrep på agendaen under COP15

Beslag av natur i utbyggingsprosjekter får stadig mer oppmerksomhet. Under det pågående naturtoppmøtet COP15 i Montreal er nettopp nedbygging av natur på agendaen.

– Vår bransje har stor påvirkningskraft, og det er et ansvar vi ikke tar lett på, sier Sæthre. Vi i Multiconsult er veldig glade for at COP15 og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har satt søkelyset på utfordringene med beslag av natur.

Sæthre understreker at de viktige beslutningene som ofte innebærer inngrep i naturen gjøres i de tidlige fasene. Her har rådgivningsselskapene et særskilt ansvar og en mulighet til å påvirke løsninger til det bedre for naturen.

– Multiconsult vil å gjøre det lettere å ta riktige valg, og et slikt verktøy vil bidra til å belyse problemstillinger og legge til rette for gode underlag når beslutning om arealbeslag gjøres, sier Sæthre.

Kunder ønsker mer innsikt

Multiconsult opplever at kunder etterspør mer innsikt i naturbeslag for utbyggingsprosjekter.

– Våre kunder har lenge signalisert et behov for å få innsikt i konsekvensene av utbyggingsprosjekter, spesielt innen prosjekter som går over større arealer. Nå har vi muligheten til å foreslå de mest skånsomme løsningene med lavest påvirkning på naturen, sier Line K. Johnsen, oppdragsleder for utviklingen av verktøyet.

Det er planlagt at verktøyet vil tas i bruk i Multiconsults oppdrag i løpet av første kvartal 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur