Foto: UiT
Lars Holm
Publisert: 19.05.2022 

Vil utdanne VA-teknologer: UiT med nytt masterstudium i Narvik

UiT - Norges Arktiske Universitet oppretter i disse dager et masterstudium i Vann- og avløpsteknologi. Studiet blir forskningsbasert og vil ha sterkt fokus på miljø og bærekraft. Norsk Vann ønsker studiet velkomment.

I Norge sliter Vann- og avløpsområdet med etterslep både på personellsiden og bygging og vedlikehold av infrastruktur. Ifølge en rapport fra Norsk Vann trengs det hvert år de neste 30 årene nærmere 200 sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere for å fylle behovet. UiT har bestemt seg for å gjøre noe med saken.

– Vi har over flere år fått tilbakemelding fra arbeidslivet om at det er stor mangel på denne typen ingeniører, sier Bjørn R. Sørensen, Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT.

– Samtidig mangler landets undervisningsinstitusjoner tilbud på masternivå i VA-faget. I dag finnes det på NTNU, mens nord for Trondheim finnes ikke et slikt studium.

Klimaprofil

Studiet vil ha en sterk miljøprofil med et fagmiljø som utvikler infrastruktur med fokus på klima, miljø og bærekraft.

F.v:Jostein Starbo, Universitetslektor VA-fag, t.h. Bjørn R Sørensen, Dekan, - fakultets for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet. Foto: Espen Eidum, UiT

– Ved UiT er vi miljøengasjert, og ønsker å bidra til å ivareta VA-problematikk. Vannbehandlingsteknologi og kaldt klima skal være en tydelig profil i studiet, sier Sørensen.

– Studiet vil ha hovedfokus på systemnivå som vannsystemer, drikkevann, overvann og avløp. Siden vi ligger såpass langt nord har vi en klimaprofil på dette. Ekstremvær og klimaendringer understreker også at behovet for en slik utdanning er globalt.

Helt nytt laboratorium

Å få godkjent en ny utdannelse tar tid, og det har kostet UiT tid og ressurser å få den nye masterutdanningen på plass.

– De siste to årene har vi jobbet intensivt med å planlegge dette studiet, sier Sørensen.

– Samtidig har vi bygget opp et veldig bra laboratorium for vannbehandling, testing av vann og avløpsvann. Vi driver med forskning på instituttet, så dette er en forskningsbasert utdannelse.

Konsentrert og fleksibel undervisning

Fakultetet som arrangerer VA-studiet ved UiT er lokalisert i Narvik, og vil foregå her. Utdanningen starter opp i august 2022, som et toårig løp etter endt bachelor. Studiet er en del av det offentlige utdanningssystemet, og krever derfor bare vanlig semesteravgift.

– Vi kjører studiet på en konsentrert måte, slik at det også er tilrettelagt for folk som er i jobb. Dette vil si at vi har konsentrert undervisning med ett fag i ei uke, hele dagen hele uka, som gjør at studiet blir fleksibelt, sier Sørensen.

Mulighet for dypere forståelse

Kvalifikasjonskravene for å komme inn er at en har en Bachelorgrad i VA-teknologi, Bygg og miljø, Prosessteknologi eller VVS-teknologi.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

– Dette blir en toårig påbygning av bachelorgrad til en Master Sivilingeniør, forteller Sørensen.

–Studiet gir mulighet til å fordype og spesialisere seg og få en mer sammensatt forståelse av prosesser og metoder for design og drift av vannforsynings- og vannbehandlingssystemer for drikkevann og avløpsvann.

Fagrapporter viser behov for kompetanseutvikling

Norsk Vann er en interesseorganisasjon som jobber politisk, og er samtidig en tung faglig organisasjon.

– Vi produserer mange fagrapporter der vi sitter som oppdragsgiver, disse rapportene utgjør en verktøykasse for vannbransjen, sier Thomas Breen, Direktør i Norsk Vann. — Videre jobber vi for å få på plass kompetanse i bransjen, derfor er økt utdanningstilbud noe vi ønsker svært velkommen.

Kapasitetsproblemer krever kvalifiserte ressurser

I 2021 produserte Norsk Vann en rapport for fremtidig kompetansebehov og en rapport som beregnet investeringsbehov for de neste 20 årene.

– Samfunnet må investere vesentlig mer av tre grunner: For det første et naturlig utskiftingsbehov i VA-infrastrukturen. For det andre en klimasituasjon med hyppigere styrtregn og oftere tørkeperioder. For det tredje myndighetspålagte krav, dette treffer særlig avløpsbransjen, forteller Breen.

– Disse momentene utgjør til sammen store investeringsutfordringer for bransjen. Her har vi imidlertid kapasitetsproblem, markedet sier nei til oppdrag. Av disse grunnene trenger vi mer personell innen bransjen. Derfor er det svært bra at UiT har bestemt seg for å opprette denne utdanningen. Rapporten vår påpeker også både geografiske og bransjemessige skjevheter i kompetansetilgangen. Med økte investeringer som trolig vil doble seg kommer også kompetansebehovet til å øke vesentlig.

Interessant og spennende bransje

Alle nye ressurser som ønsker å jobbe innen VA-faget tas imot med åpne armer av Norsk Vann.

– Norsk Vann ønsker å sende en hilsen til de som vurderer å ta utdanningen ved UiT: I vannbransjen får man jobbet med reell bærekraft gjennom å sikre godt og trygt drikkevann til innbyggerne og en forsvarlig håndtering av avløpsvannet. Det å sikre vannkretsløpet for de kommende generasjoner vil bli en av de viktigste oppgavene vi som samfunn har de neste tiårene, avslutter Breen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur