Signerte kontrakt: Torstein Ryeng, (f.v.), Statens vegvesen, Vegard Thorvaldsen (Statens vegvesen), Ove Nesje, prosjektdirektør Statens vegvesen sammen med Gøran Fossmo og Alexander Winsnes fra Winsnes Maskin & Transport. Foto: Knut Olav Nesheim/Statens vegvesen
Publisert: 14.05.2024 

Kontraktsinngåelse for grunnarbeidene med Hangarbruen

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Winsnes Maskin & Transport om utføring av grunnarbeidene for Hangarbruen.

Winsnes Maskin & Transport skal utføre grunnarbeider for Hangarbruen gang-og sykkelbru over Leangen stasjon i Trondheim med tilhørende ramper, landkar, støttemurer, veibygging og infrastruktur.

Prosjektet utgjør en del av hovedsykkelruten langs riksvei 706 mellom Gildheim og Pirbruen øst i Trondheim.

Dette inngår i kontrakten:

  • Sykkelvei med fortau hovedsaklig med bredde 7,5 meter.
  • Tilhørende VA og veilysanlegg.
  • Midlertidig og permanent omlegging av høyspentkabler.
  • Bygging av støttemurer og landkar.
  • Klargjøring av riggplass for montering av bruoverbygning.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur