Fv.17 og fv. 720 Dyrstad - Sprova - Malm

Prosjektbeskrivelse

Sammen med våre dyktige entreprenører, rådgivere og øvrige samarbeidspartnere har vi bygget 14 kilometer ny fylkesveg i Steinkjer kommune i Trøndelag. De nye vegene erstatter svingete veger med lav standard. Trafikantene kan glede seg over nye veger med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og bedre framkommelighet.

E18 Haumyrheitunnelen

Haumyrheitunnelen er en eksisterende toløps tunnel på 350 meter som

Tunneloppgradering Oslo – E6 Vålerengtunnelen

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de

E16 Bagn - Bjørgo

I Oktober ble E16 mellom Bagn og Bjørgo offisielt åpnet, ti

E39 Svegatjørn - Rådal

Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge