Foto: Sweco
Emner
Publisert
10.05.2021

Sykkelstamvegen – ingeniørkunst til å bli svett av

Forestill deg en 13 kilometer lang sykkeltrasé blottet for fotgjengere og biler. Med god frisikt, og slake stigninger og kurver. Sweco leverer ingeniørarbeid til å få makspuls av.

I snart 1,5 år har Sweco holdt på med prosjektering av 2,6 kilometer sykkelvei som skal gå fra arenaen til Stavanger Idrettsforening og ende sør for Auglendstunnelen ved avkjørselen til det nye sykehuset. Strekningen skal bli del av den 13 km lange motorveien for syklister som skal gå fra Stavanger via Forus til Sandnes. Prosjektet skal være ferdig i 2024, og oppdragsgiver er Statens vegvesen.

Utbyggingen av Sykkelstamvegen skjer etappevis og målet er å være ferdig med prosjektering av delstrekningen ved utgangen av året, sånn at man kan begynne byggingen i 2022.

– Dette er den mest utfordrende strekningen, fordi vi bygger i byen. På de trangeste partiene må vi bygge sykkelstammen opp på en bru fordi det er ikke plass mellom motorvei og boligblokker. I tillegg ligger den også på en fjellhylle langs E39, som gjør at dette er veldig krevende å bygge – samtidig som trafikken skal gå på E39 i hele byggeperioden, sier Finn O. G. Estensen, prosjektleder på samferdsel i Sweco.

Finn har god kjennskap til Sykkelstamvegen fra tidligere, Sweco regulerte og prosjekterte nemlig delstrekningen Smeaheia til Oalsgata som er den siste etappen inn mot Sandnes. Den første delstrekning fra Madlaveien til Schancheholen er ferdigstilt, den ble bygget som en del av Ryfastprosjektet. I høst åpnet delstrekningen fra Asser Jåttens vei til Sandnes grense.

Makspuls

Sykkelstamvegen er et pilotprosjekt i Norge. Selv om det har blitt bygget noen hundre kilometer sykkelvei i Norge de siste årene, må man til Danmark eller Nederland for å finne tilsvarende sykkelekspressveier som Sykkelstamvegen.

– Det er et krevende prosjekt å bygge fordi man har så mange utfordringer som skal løses, men det gjør det spennende for fagfolkene som er med. Det er ikke et A4-prosjekt som du har blåkopier på fra andre prosjekter, sier Finn.

I motsetning til Norges mest trafikkerte sykkelvei, Tour de Finance, som går mellom Lysaker og Aker Brygge, skal Sykkelstamvegen kun være forbehold syklister. Sykkelveien vil gå parallelt med eksisterende motorvei (E39), men kryssingene til eksisterende veinett skal være uhindret. Videre skal veien ha asfaltert bedde på 4 m + 0,25 m skulder, og slake stigninger og kurver.

Målet med Sykkelstamvegen er allikevel ikke å få folk opp i puls, men å redusere biltrafikken i området – og sikre en rask, trygg og sikker sykkeltrasé i grønne omgivelser.

Koronasamarbeid

Arbeidet med sykkelsystemet har satt flere av Swecos rådgivere i sving. Prosjektledelse er det Swecos kontor i Stavanger som har stått for, men prosjektet har vært bemannet fra alle kanter.

– Det har vært rundt 100 personer inn og ut av prosjektet underveis. Vi er en stor gjeng og kolleger fra hele landet og fra Stavanger. Men i det daglige er vi ca. 30 personer som jobber med prosjektet, forteller Finn.

I motsetning til mye annet, har det kommet noe positivt ut av corona for prosjektets del.

–  Vi rakk å starte i januar 2020, og hadde en felles samhandlingsseanse med alle som skulle være med + kunde. Vi var heldige som ble litt kjent før – det har lettet prosessen før alt stengte ned. Det går over all forventning å jobbe sånn som vi gjør nå, med folk så spredt. Det hadde vært tyngre om man skulle fly inn folk. Vi kjører ting på Teams, og både folk og kunden har blitt vant med det. Det er enklere det enn at halvpartene skulle vært med på Teams og halvparten sittet i møterom, sier Finn.

Sykkelveien videre

Den første strekningen av Sykkelstamveien åpnet i høst og ble godt mottatt. Det vil allikevel bli noe ganske annet når hele strekningen er ferdig og man kan tråkke 13 km uforstyrret.

Før den tid er det mange detaljer som gjenstår. For tiden ligger man litt etter tidsskjema, men det har sine naturlige grunner.

– Det har dukket opp ting vi har måttet gå over på nytt, blant annet et område hvor det ikke var regulert nok areal. Det har vært mer krevende enn man hadde trodd. Fordi det er en krevende strekning, har man brukt mer tid og ressurser på å diskutere løsninger underveis med oppdragsgiver enn i andre tilsvarende prosjekter, sier Finn.

Når hele Sykkelstamvegen åpner, er man allikevel ikke helt ferdig med sykkelveiutbygging i Stavanger-regionen. Det skal bygges mange sykkelveier inn til Sykkelstamveien også.

– Prosjektet har gitt oss økt kunnskap innen modellprosjektering og å bygge sykkelveg prioritert for syklister. For å nå klimamålene må persontrafikken over på sykkel og gange. I denne sammenheng kan sykkelekspressveier være et godt bidrag.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur