Thorvald Meyers gate

Email
Kopier link
Del med

Prosjektbeskrivelse

Thorvald Meyers gate har blitt totalrenovert over en strekning på 1,1 km. Alle overflater er rustet opp med dekker av brostein, grantittheller eller asfalt.

Den delen av gata som går gjennom Birkelunden kulturmiljø er fredet og tilbakeført med storgatestein. Beplantning, møblering og belysning med tilhørende infrastruktur har også vært en del av jobben. Bare på Paulus plass er det nesten 1000 nye planter og gata har fått 27 nye trær.

Opprustning av trikken har vært har vært en del av
oppdraget og det er bygget ny trikkeinfrastruktur med trikkefundament, føringsveier, skinner, kontaktledningsanlegg og holdeplasser.

Det er i tillegg etablert vann- og avløpsanlegg i flere krysninger av gata, nytt overvannsanlegg inkl. regnbed og to fordrøyningsmagasin, samt at stikkledninger til bygårder er byttet ut.

Gata er nå stengt for gjennomkjøring og parkering er erstattet med vareleveringslommer og
møbleringssoner.

Byggherre
Oslo Kommune Bymiljøetaten
Hovedentreprenør
Isachsen, Agaia
Rådgivende Ingeniør
Norconsult AS
Kategori
Kostnadsramme
403 MNOK
Startdato
Februar 2019
Sluttdato
Oktober 2020

Prosjekter fra Oslo Kommune Bymiljøetaten