Thorvald Meyers gate

Prosjektbeskrivelse

Thorvald Meyers gate har blitt totalrenovert over en strekning på 1,1 km. Alle overflater er rustet opp med dekker av brostein, grantittheller eller asfalt.

Den delen av gata som går gjennom Birkelunden kulturmiljø er fredet og tilbakeført med storgatestein. Beplantning, møblering og belysning med tilhørende infrastruktur har også vært en del av jobben. Bare på Paulus plass er det nesten 1000 nye planter og gata har fått 27 nye trær.

Opprustning av trikken har vært har vært en del av
oppdraget og det er bygget ny trikkeinfrastruktur med trikkefundament, føringsveier, skinner, kontaktledningsanlegg og holdeplasser.

Det er i tillegg etablert vann- og avløpsanlegg i flere krysninger av gata, nytt overvannsanlegg inkl. regnbed og to fordrøyningsmagasin, samt at stikkledninger til bygårder er byttet ut.

Gata er nå stengt for gjennomkjøring og parkering er erstattet med vareleveringslommer og
møbleringssoner.

Bispegata

Bispegata er Oslos nye trikketrasé Siden begynnelsen av 2019 har

Storgata

Storgata er en av Oslos travleste kollektivgater. Gata var