Implenia Norge har økende oppdragsmengde med nye og spennende prosjekter og søker flere fagarbeidere Tunnel. 

Din erfaring og kompetanse:

Vi ser etter en kollega med

·      Relevant erfaring

·      Relevant fagbrev

Faglige kvalifikasjoner og bakgrunn:

·      Fortrinnsvis erfaring med tunnelarbeid og anleggsprosjekter

·      Fortrinnsvis har du relevante sertifikater og kurs for å utføre arbeider i tunnel. Det legges også vekt på om søkere har førerkort klasse C

·      Bergsprengningspapir

·      Relevant fagbrev Fjell- og bergverksarbeider

·      Bilsertifikat ( gjerne BE )

Stillingen vil innebære reising og turnusarbeid ute på prosjekter i Norge.

I og med at Implenia Norge er landsdekkende så vil vi også være avhengig av at du er fleksibel

I forhold til reising og rotasjonsjobbing. I Implenia Norge arbeider vi rotasjon i henhold til godkjente ordninger og disse kan variere fra prosjekt til prosjekt.

Som kollega er du: 

·      Har respekt for HMS– både når det gjelder deg selv og andre.

·      Engasjert, fleksibel og pliktoppfyllende

·      Motivert og løsningsorientert

·      Jobber godt i team

·      Selvstendig, allsidig, lojal

·      God til å kommunisere på norsk

Vi tilbyr deg

·      En god arbeidsplass

·      Konkurransedyktige betingelser.

·      Ordnede lønns- og arbeidsvilkår (tilsluttet overenskomsten for private anlegg)

·      Jobbe med hyggelige arbeidskollegaer

·      Være med på et vinnerlag med bra bedriftskultur

·      Gode pensjons- og forsikringsordninger.

·      Nye utfordringer

·      Utviklingsmuligheter

·      Tilhørighet i en fremtidsrettet bedrift

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende

Oppstart: Etter nærmere avtale

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Peder Ronny Sødal (prosjektsjef), han svarer gjerne på spørsmål vedrørende stillingen.

Om arbeidsgiveren

Implenia er den ledende leverandøren av bygg- og anleggstjenester i Sveits. Selskapet har også en sterk posisjon i det tyske, østerrikske og skandinaviske infrastrukturmarkedet.
Konsernet, som har hovedkontor i Dietlikon nær Zürich, har rundt 10 000 medarbeidere i Europa og omsatte for ca. 4,4 milliarder sveitserfrancs i 2019 (40 milliarder kroner). Implenia Norge AS har ca. 600 ansatte og hovedkontor på Lysaker i Oslo.

Vil du være med å håndtere kontrakter og anskaffelser i milliardklassen?
Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane.

Utbygging Midt har en betydelig prosjektportefølje, og gjennomfører utbyggingen av alle store prosjekter langs Dovrebanen, Trønder-, Røros-, Solør- Rauma-, Nordlands- og Meråkerbanen samt enkelte prosjekter på Hovedbanen og Gardermobanen. Porteføljen omfatter milliardprosjektene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli-Åkersvika, Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen, og flere toghensettings-prosjekter på Dovrebanen og i Trønderlag. Dessuten arbeides det med videre planlegging av prosjekter i Trøndelag og fra Hamar mot Lillehammer.

Vi søker nysgjerrig og ambisiøs kontraktsrådgiver (kontraktsleder) til flere store og kompliserte prosjekter i Utbyggingsdivisjonen. Har du lang erfaring med å jobbe med kontrakter og kunne tenke deg rollen som kontraktsleder i prosjekt?  Eller er du kanskje moden for neste skritt i din karrière?

Våre kontraktsrådgivere følger prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakt- og anskaffelsesstrategier, utarbeidelse av  konkurransegrunnlag og leder anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene.

Aktuelle prosjekter vil i første rekke være milliardprosjektet  Kleverud - Sørli - Åkersvika syd for Hamar, men også potensielt øvrige prosjekter i Utbygging Midts portefølje langs Dovrebanen og andre banestrekninger. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen, fra Kleverud i sør til Åkersvika rett utenfor Hamar. Prosjektet består av flere store totalentrepriser og skal bygge en lang jernbanebru over Tangenvika, i tillegg til jernbanetunnel, to stasjoner og 30 km nytt jernbanespor.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Lede og koordinere tilbuds-evalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjekt-ledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller ingeniør/sivilingeniør, alternativt siviløkonom, med relevant erfaring innen kontraktsoppfølging
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Kunnskap og erfaring med kontraktsoppfølging av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre- eller entreprenør-bransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige store prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller oljebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner a? ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt pa? personlig egnethet og integritet

Arbeidsmiljø er viktig for oss så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å ta en viktig rolle i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger og fagmiljøer
 • Fleksible arbeidstidsordninger (sommer og vintertid)
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Arbeidssted for Utbygging Midts prosjekter vil være i Schweigaardsgate 33 i Oslo sentrum, eller der prosjektet gjennomføres. Arbeidssted for prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil være Tangen/Stange.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Om arbeidsgiveren

Bane
NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets
ønske om  jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et
statsforetak med hovedkontor i Oslo og over 3000 ansatte i hele landet. I Bane
NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise
effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og
historiske satsningen.

Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samferdselsutbygging sammen med oss i COWI? Trives du med ansvar og tverrfaglige utfordringer? Vi søker etter Junior Prosjektledere med interesse og engasjement for videreutvikling av jernbane!

BLI EN DEL AV ET VERDENSLEDENDE FAGMILJØ INNEN JERNBANE
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med en sterk posisjon innen samferdsel, med fokus på blant annet fremtidens byggbare og helhetlige transport/mobilitetsløsninger, modellbasert prosjektering og grønn byutvikling. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig.

Innenfor COWIs divisjon for Transport og byutvikling, består avdeling Bane i dag av ca. 70 medarbeidere. COWI er en komplett rådgiver i Norge på alle jernbanetekniske fag, inkludert RAMS, men vi samarbeider og utveksler erfaring på tvers av landegrenser også. COWI er en foretrukket samarbeidspartner på prosjekter som skaper fremtidens bærekraftige løsninger, som for eksempel Fornebubanen, Nygårdstangen-Bergen-Fløen og InterCity prosjekter.

Vårt banemiljø i Norge har høye ambisjoner om ytterligere vekst, og nå ønsker vi å styrke vårt prosjektmiljø innen større jernbaneprosjekter ved å videreutvikle våre medarbeidere, samt rekruttere nye prosjektleder-talenter.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ
Som Junior Prosjektleder i COWI vil du være rådgiver og bistå i oppfølging av prosjekter på byggherre- og entreprenørsiden i en eller flere av fasene gjennom prosjektets levetid. Dermed vil du bli en aktiv bidragsyter til at COWI forblir en ledende aktør innen samferdselssektoren.

Daglige arbeidsoppgaver vil i tillegg kunne være tilbudsarbeid og disiplinledelse.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av – og samarbeide med – de beste.
Vi ser etter deg som har interesse for og ønske om å utvikle deg innen prosjektledelse. Du ønsker å bli god på kommunikasjon, mål- og ressursstyring, samt tverrfaglig ledelse og koordinering av prosjektmedarbeidere. Du har god kommersiell forståelse og evner å identifisere helhetlige løsninger i samarbeid med kunden.

I tillegg har du følgende ferdigheter og kompetanse:

COWI SOM ARBEIDSPLASS
I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative transportløsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samferdselsutbygging sammen med oss i COWI? Vi søker etter Senior Prosjektledere med interesse og engasjement for videreutvikling av jernbane!

BLI EN DEL AV ET VERDENSLEDENDE FAGMILJØ INNEN JERNBANE
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med en sterk posisjon innen samferdsel, med fokus på blant annet fremtidens byggbare og helhetlige transport/mobilitetsløsninger, modellbasert prosjektering og grønn byutvikling. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig.

Innenfor COWIs divisjon for Transport og byutvikling, består avdeling Bane i dag av ca. 70 medarbeidere. COWI er en komplett rådgiver i Norge på alle jernbanetekniske fag, inkludert RAMS, men vi samarbeider og utveksler erfaring på tvers av landegrenser også. COWI er en foretrukket samarbeidspartner på prosjekter som skaper fremtidens bærekraftige løsninger, som for eksempel Fornebubanen, Nygårdstangen-Bergen-Fløen og InterCity prosjekter.

Vårt banemiljø i Norge har høye ambisjoner om ytterligere vekst, og nå ønsker vi å styrke vårt prosjektmiljø innen større jernbaneprosjekter ved å videreutvikle våre medarbeidere, samt rekruttere nye Senior Prosjektledere.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ
Som Senior Prosjektleder blir du en aktiv bidragsyter til at COWI forblir en ledende aktør innen samferdselssektoren.

Din hovedoppgave blir å lede prosjekter av ulik størrelse og risiko. Du vil kunne få ansvar for prosjektplanlegging og drift, deriblant tid, økonomi, leveranse og kvalitet på egne prosjekter/egen prosjektportefølje. Du vil også bidra til/lede tilbudsprosesser, samt utvikle gode og tillitsbaserte relasjoner med egne kunder. Kunnskapsdeling og faglig utvikling vil også stå sentralt.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av – og samarbeide med – de beste.
Vi ser etter deg som er løsningsorientert, faglig sterk og en god relasjonsbygger. Du er god på kommunikasjon, mål- og ressursstyring, samt tverrfaglig ledelse og koordinering av prosjektmedarbeidere. Du har kommersiell teft og evner å identifisere helhetlige løsninger i samarbeid med kunden.

I tillegg har du følgende ferdigheter og kompetanse:

COWI SOM ARBEIDSPLASS
I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative transportløsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Siden 2015 har Statens vegvesen oppgradert tunneler i Oslo slik at de blir tryggere for trafikantene, og oppfyller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Vålerengtunnelen er den siste Oslo-tunnelen som oppgraderes, og vil stå ferdig i løpet av sommeren 2021.

Oppgraderingen omfatter blant annet nye rømningsveier, flere punkter for uttak av slokkevann, oppgradert teknisk utstyr og brannsikring. I tillegg til de mange sikkerhetsoppgraderingene blir en del av Vålerengtunnelen forsterket. Dette arbeidet gjøres på vegne av Bane NOR, som skal bygge nye togspor over tunneltaket.

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski.
20 km av det nye dobbeltsporet går i Blixtunnelen, som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Follobaneprosjektet omfatter også viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne kollektivknutepunkt i Ski. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Med dyktige fagfolk og entreprenører, planlegger Bane NOR å starte trafikk gjennom Blixtunnelen fra desember 2022.

Se artikkelen om Follobanen her

For å sikre stabil drift og tilrettelegge for økt kapasitet skal Fellesstrekningen oppgraderes med nye skinner, nytt strømanlegg, og økt automatisering. Målet er at infrastrukturen ikke skal føre til hastighetsbegrensninger eller tyngre vedlikeholdsarbeid før nytt signal- og sikringssystem med såkalt CBTC-teknologi er på plass. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og mer presise avganger, og er planlagt satt i drift innen 2021. Arbeidet omfatter blant annet: tunneloppgraderinger, vekselsbytter, nye sviller, nye skinner, strømanlegg, tilrettelegging for nytt signalsystem (CBTC) og El/Tele/automasjon tiltak.